Efektivní online prezentace
1. Efektivní online prezentace


2. I. Efektivní vývojwebové prezentaceAneb dvakrát měř, jednou řež (řeš)…
3. Předimplementačníanalýza????1. krok vývoje
4. Předimplementační analýza• Dobrá počáteční analýza zajistí efektivní plněnívašich cílů a očekávání uživatelů webu.• I u malého internetového projektu je vhodnázákladní marketingová analýza.Utřídí požadavky jak na vývoj aplikace,tak i na vlastní design a obsah.
5. Co předimplementační analýzaspecifikuje?Výběr vhodné technologie• PHP, Java, Ruby, Javascript…Popis chování webové aplikace• Definice chování uživatelů a uživatelského rozhraníStatistiky a data• Popis, která data mají být sbírána a které mají být výstupemVyžadované standardy• Předpoklady pro přístupnost a použitelnost webu, různé platformy
6. A co ještě získáte?Přesnější nacenění projektuZpracování analýzy = oslovení více firem s poptávkouMožnost rozdělit větší projekt na vývojové fázePráce dle harmonogramu – sledování plnění termínůMožnost postupných plateb v průběhu vývoje
7. PředimplementačníanalýzaNávrh strukturywebu???2. krok vývoje
8. Návrh struktury webu• Vytvoření hiearchie dělení informací (menu)• Definice cílů webu a cest k plnění těchto cílů• nákup produktů• objednávka obch. informací• stránka s kontakty• vyplnění formuláře• odběr newsletterů atd.Cíle:
9. Wireframes (drátěné modely) řešení webuVíce návrhů vám ušetří peníze při vývoji stránekMožnost výběru optimální varianty
10. PředimplementačníanalýzaNávrh strukturywebuGrafika,firemní identita??3. krok vývoje
11. Významná částrozpočtuKonkrétní zadání =očekávanývýsledekUživatelskápoužitelnostPodstránky plnídílčí cíleDůvěryhodnývzhledodpovídajícíidentitě firmyGrafika a firemní identita
12. PředimplementačníanalýzaNávrh strukturywebuGrafika,firemní identitaVlastní tvorbawebu?4. krok vývoje
13. Vlastní tvorba webuVhodný programovací jazyk• Požadavky na další rozvoj, náročnost na hardwarePožadavky na administrační systém• Řešení „krabicové“ nebo přesně na míruDatové výstupy• RSS, XML feedy, posty do sociálních sítíZobrazování na různých platformách• Různá rozlišení, responzivní design, mobilní verze, mobilní aplikaceTestování• Základní technické a uživatelské testování
14. PředimplementačníanalýzaNávrh strukturywebuGrafika,firemní identitaVlastní tvorbawebuPlnění obsahu5. krok vývoje
15. • Již při tvorbě webu musí být jasné, „co se kam dá“• Dostatečná velikost písma a kontrast vůči pozadí• Texty jsou důležité jak pro uživatele, tak i pro roboty.• Uživatelé hodnotí přínos webu i na základě textů.• Vyhledávací roboti hodnotí obsah webu i relevantnostk hledanému dotazu.• Důležitá je také přehlednost textových informací,správná struktura a sémantické zvýrazňování textu.Plnění obsahu
16. II. Efektivníwebová prezentaceAneb jak zlepšit to, co již mám…
17. Optimalizace konverzního poměruinternetových stránek• nákup produktů• objednávka obch. informací• stránka s kontakty• vyplnění formuláře• odběr newsletterů atd.Konverznícíle:Konverze = splnění cíle
18. „4 zákazníci ze 100 návštěvníkůjsou lepší než 2 …“
19. Jak zvýšit konverzní poměr webu?Cesta to není krátká, ale se zaslouženou odměnou……vyšším ziskem!
20. • Pověst stránek poskytuje návštěvníkům jistotu,že vaše firma je seriózní značkou.Prezentace musí být důvěryhodná
21. Krok 1 – nastavení si cílů a cestPokuste sevcítit do rolenávštěvníkawebuStanovte cílenávštěvníků akudy procházíNe všichnivstupují přestitulní stranuZbytečnéinformace čiodkazy odvádípozornost
22. Krok 2 – základní webová analytikaJsou zřetelnéovládacíprvkyprezentace?Přicházínávštěvnícitam, kampotřebujete?Získajípotřebnéinformace?ZákladyGoogleAnalytics
23. Krok 3 – identifikace překážekSbírejte námitkya názorynávštěvníkůUmístěte formulářpro připomínkyMotivujte odměnou(sleva na nákup atd.)
24. Krok 4 – optimalizujte web offlineStudujte potřebyzákazníků i sezákazníkyMluvte sprodavači,obchodnímizástupci…Zavolejteanonymně nazákaznickoulinku
25. Krok 5 – chybějící informaceInformace„navíc“vzbuzujídůvěruReferencepřednákupemzajímajíNa otázky vdiskusíchodpovídejterychle avěcněBudujtekomunitu vsociálníchsítích afórech
26. Krok 6 – laické testování webuMobilnízařízeníRůznéprohlížečeZákladníuživatelskétestováníZpětnávazba povýzvě
27. Krok 7 – odborné testování webuAuditpřístupnostia analýzapoužitelnostiBezpečnostníauditHeatmapyproklikovostiA/B testovánívíce variant
28. • Odborné ověření, zda web plní pravidla přístupnosti(u nás dle právního rámce - zákon č. 18/2012 SB)• Přístupný web je použitelný pro každého uživatele.(Nezávisle na jeho tělesném postižení, schopnostech,zkušenostech či zobrazovacích možnostech.)Audit přístupnosti
29. • Analýza použitelnosti je řešení sloužící kodhalení nedostatků v rámci celého webu.Analýza použitelnosti„Nenuťte uživatele webu přemýšlet“• Použitelný web je ten, kde se návštěvníkům dobřeorientuje, nakupuje a rádi se budou vracet.
30. Vazby na sociální sítě• Každá sociální síť je vhodná na jiného (FB, Twitter,LinkedIn, Google+, Pinterest).• Sdílení obsahu do sociálních sítí pomáhá návštěvnosti,budování značky i pro SEO.• Jsou zapojeny všechny věkové skupiny uživatelů.
31. Různé vzhledy FB tlačítek
32. III. Co přinese vprezentacích nejbližšíbudoucnost?…aneb nenechte si konkurenci utéct
33. Budoucnost (současnost) v prezentacíchDynamický web• Vzhled dle charakteristiky návštěvníkaGamifikace• Zapojení uživatelů do obchodu formou hry (sbírání bodů, QR kódy)Geolokace• Zohlednění pozice návštěvníka webuSegmentace zákazníků• Pro remarketing, personalizované zobrazení obsahu webu
34. Děkuji vám za pozornost,přeji úspěšný zbytek dne.

http://www.slideshare.net/IvoKylian/efektivn-online-prezentace