Proč UX? Ergonomie pro weby a e-shopy1. Použitelnost webů (UX) Ergonomie pro weby a e-shopy


2. Co je to UX? User Experience (UX) neboli uživatelský prožitek vyjadřuje celkovou míru spokojenosti návštěvníka s webem. Pokud je prožitek dobrý, jsou návštěvníci vašeho webu spokojení … a dojdou k vámi vytýčenému konverznímu cíli. Pokud je špatný, pak si váš web neoblíbí ... a konkurence je pouze o pár kliků myši vedle ...
3. Co je to použitelnost webu (UX)? • Schopnost ovládání webu co nejjednodušeji • Přehlednost a srozumitelnost obsahu i navigace v něm Základní pravidla UX:  „Nenuťte návštěvníky příliš přemýšlet“  „Pokud je první zkušenost negativní, nejspíš se už nikdy nevrátí“  „Zhruba 25% návštěvníků nyní z webu odchází, pokud se požadovaný obsah nezobrazí na obrazovce do 4 sekund.“
4. Fakta dle Steva Kruga 3 základní skutečnosti o chování uživatelů na webech:  Stránky nečteme, ale prohlížíme (skenujeme pohledem)  Neprovádíme optimální výběry, ale děláme kompromisy  Nebádáme nad tím, jak věci fungují, jednoduše to „nějak uděláme“
5. Symbióza online marketingu s UX Zaujmutí Vyhledávače, SS, obsahová síť, … Přivedení SEO, PPC, Direct, Referral, mailing, … Konverze UX Opakovaná návštěva Opětovné nákupy
6. Symbióza online marketingu s UX Zaujmutí Vyhledávače, SS, obsahová síť, … Přivedení SEO, PPC, Direct, Referral, mailing, … Konverze UX Opakovaná návštěva Opětovné nákupy Vynechání drahých nástrojů pro zaujmutí a přivedení
7. Co dobře použitelný web přinese?  Více konverzí – nejčastěji tedy zvýšení nákupů. Může to být ale i více registrací, přihlášení k odběru newsletterů i dalších cílů.  Méně chyb a tedy nespokojených uživatelů – prevence vede k vyšší celkové spokojenosti uživatelů webu.  Vyšší opakovaná návštěvnost – dobře použitelný web pozitivně působí na opakované návraty. To znamená zvýšení prodejů a vyšší loajalitu zákazníků.  Zvýšení důvěryhodnosti a firemní image – snadná orientace uživatelů vede k posílení jejich důvěry k provozovateli webu a tím i posílení jeho značky.
8. Kdy se zapracovává UX? 2 + 1 okolností, kdy se zásadněji řeší na webech UX:  Při stavbě nového webu – zejména spolupráce SEO konzultanta a UX designera, měla by předcházet širší analýza (cílové skupiny, vyhledávané dotazy a kategorie atd.)  Při úpravě stávajícího webu – posouzení stavu UX analytikem i s pomocí dalších analytických postupů  Při celkovém redesignu webu – důležité slovo má s UX designerém i SEO konzultant pro optimální řešení hierarchické struktury webu (případné zachování URL atd.)
9. Nejčastější chyby v UX?  Špatné rozmístění prvků (košík, menu není k nalezení)  Důležité prvky jsou „neviditelně“ umístěny pod přehybem stránky  Nepřehledná navigace nebo její špatně zvolený způsob zpracování  Nevhodně zvolená šířka webu (pevná šířka webu)  Nevhodně zvolená grafika (grafik chce, „aby to bylo hezké“)  Nevhodně použita barevnost, forma vyjádření nebo písmo  Velké množství pro danou stranu webu nedůležitých informací  Nutnost registrace při nákupu bez vysvětlení přínosu uživateli  Problémy na různých zařízeních nebo různých prohlížečích  Web je velmi pomalý při načítání do prohlížeče
10. Argumentace majitelů webů  „Eshop funguje od roku 2010, takže myslím, že vše funguje, jak má“  „Musíme přivést více nových návštěvníků a bude to super!“  „Ale on se musí zaregistrovat“  „Viditelný kontakt je zbytečný, pořád nám jenom volali“  „Tento prvek je tam na vyplnění místa“  „Je to jasné, to přece musí vidět!“
11. Co to bude stát? Výsledky nepřinesou analýzy, ale až technické zapracování návrhů. 1. Cena UX analýzy – odvíjí se od složitosti a počtu typových stránek 2. Zapracování programátory – našimi a nebo klienta – cena navíc Pozn. u krabicových řešení a korporátních řešení na jednom společném jádru jsou UX úpravy často nemožné. Pokud nezískáte celou korporaci 
12. Čím pak zákazník vydělá? 1. Vyšší konverzní poměr – více zákazníků ze 100 návštěv 2. Vyšší opětovné objednávky – lidi se budou raději vracet 3. UX má přesah do SEO i PPC – lepší pozice, nižší náklady na proklik
13. A jak dál testovat?  Testování dle uživatelských scénářů - analýza opět spočívá ve zhodnocení použitelnosti nezávislými odborníky. Jejich cílem ale je snažit se nalézt problémy při plnění typických uživatelských úloh.  Uživatelské testování - web používají lidé s předem připravenými úkoly, které jsou definovány ve scénáři testování. Uživatelé jsou sledování odborníky na použitelnost webu. Ti si zapisují jejich problémy a pokládají jim doplňující otázky a úkoly.  A/B testování - pro účely testování vytvoříme varianty dané stránky, lišící se v prvcích stránky. Ty následně náhodně ve stejném čase předkládáme skupině uživatelů.  Heatmapy – po dostatečnou dobu zaznamenáváme prokliky nebo pohyby myší po webech pro vyhledání uživatelsky slabých míst
14. Nákupní košík a nebo?
15. Návrh efektivnějšího řešení
16. Kde mám co hledat?
17. Návrh efektivnějšího řešení

http://www.slideshare.net/IvoKylian/pro-ux2015