Euroline.cz: SEO přineslo vyšší návštěvnost o 48 %

Po roce a půl spolupráce s firmou Euroline Bohemia s.r.o. v oblasti SEO se zvedla návštěvnost webu z organického vyhledávání o 48 %. Tím se organické přístupy staly hlavním zdrojem návštěvnosti webu a dopokryly klesající trend v zájmu o výstavbu typových rodinných domů.

O společnosti Euroline Bohemia s.r.o.

optimalizace EurolineSpolečnost EUROLINE BOHEMIA s.r.o. vznikla v roce 1998 a postupně se vypracovala mezi největší dodavatele typových projektů rodinných domů v ČR. V současné době provozuje web Euroline.cz a má více jak 35 regionálních prodejců s plošným pokrytím celé České republiky.

V nabídce má Euroline projektová řešení standardních rodinných domů, ale i ve variantách pasivních, nízkoenergetických či inteligentních. Každý projekt je připraven pro okamžité nahlášení stavby a také k následné realizaci.

Prodej projektů je zaměřen na potenciální zákazníky, kteří nechtějí stavět dle individuálního projektu. Nebo si chtějí vybrat z již vizualizovaných staveb. 

Cíle klienta

  1. Hlavním cílem spolupráce v oblasti SEO bylo zvýšit množství relevantních návštěvníků, kteří přichází z organického (neplaceného) vyhledávání.
  2. Dalším cílem je posílit tento zdroj návštěvnosti v poměru k jiným zdrojům (PPC, odkazy ze stránek atd.).
  3. Aktivní reakce na klesající trendy v zájmu o výstavbu rodinných domů v souvislosti s finanční krizí v ČR.

Vývoj spolupráce v SEO

Dlouhodobé SEO správě předcházela podrobná SEO analýza, který vytýčila hlavní technické a obsahové problémy webu, které bylo třeba prioritně odstranit. Součástí byla také detailní analýza klíčových frází. 

Dlouhodobá spolupráce začala v červnu 2012. Byly specifikovány i aplikovány připomínky a návrhy pro technickou část webu z hlediska optimalizace pro vyhledávače (struktura nadpisů, sitemap, řešení metatagů atd.). Návrhy technických úprav byly implementovány i na slovenskou verzi webu.

Poté při současných pravidelných konzultacích je web optimalizován nejen z hlediska textového obsahu, ale částečně rovněž z pohledu použitelnosti (UX) a přístupnosti. Tyto činnosti jsou rovněž doplněny o linkbuilding a optimalizaci odkazového profilu.

Pro zlepšení pohybu návštěvníků po webu proběhlo uživatelské testování s reálnými osobami a heatmapy s prokliky (Crazy Egg).

Výsledky optimalizace

Aktivity vedly i při klesajících trendech v zájmu o výstavbu domů ve srovnání s předchozím obdobím k růstu návštěvnosti  z přirozeného vyhledávání o 48%.

Zvýšil se i poměr návštěvnosti z organického vyhledávání vůči jiným (modrá barva). Procentuálně se dostala z 45% až na téměř 58%.

Pro srovnání vývoje relevantnosti organické návštěvnosti (modrá barva) je vhodná například metrika celkového množství zobrazených stránek. Zde se podařilo ještě výrazněji zvýšit procentuální zastoupení z 47% až na téměř 63%.

 

Spolupráce s Euroline přinesla webu www.euroline.cz zvýšení návštěvnosti z neplaceného vyhledávání o 48%. Dále pomohla lepší uživatelské použitelnosti a přístupnosti webu.